TEKNIKLÄRARE

Innovationshistoria - Michael H Lindgren

Föreläsare - Tekniklärare - Forskare - Författare - Konstruktör - Berättare

DOKTORN KAN KOMMA!

Som vikarie, rådgivare, inspiratör med lektion, övning eller med kurs eller kursdel

Jag, fil. dr. Michael H Lindgren, har stor erfarenhet både som universitets- och högskolelektor och som gymnasielärare - med teknik och naturvetenskap och historia i fokus. Genom åren har jag alltid fått högsta eller mycket goda omdömen av elever och studenter, såväl som pedagog och inspiratör, och som ämneskunnig. Jag har närmare 16 års erfarenhet av undervisning  - på alla nivåer, från förskolebarn till doktorander.


Har ni särskilda önskemål? Jag kan ta fram den kurs eller de lektioner ni behöver inom mina breda specialområden teknik- och innovationshistoria.


Jag har bl a arbetat som universitetslektor i teknikdidaktik på Lärarutbildningen vid Stockholms universitet och utbildat blivande lärare i teknik samt museipersonal. Jag har varit lektor i Teknik och innovationshistoria på Högskolan i Halmstad i tio år. Där undervisade jag blivande ekonomer, ingenjörer, samhällsvetare och humanister och utvecklade många nya specialkurser, där jag även undervisade på engelska för utländska och svenska studenter.


På Thorildsplans gymnasium i Stockholm arbetade jag i tre år som konsult i kursen Teknikutveckling och företagande för många treor – elever med inriktningarna design, nätverk- och programmering, samt arkitektur, och tog fram speciellt kursinnehåll för dem. Vi arbetade mycket i skolans metall- och träverkstäder, vilket jag med mina kunskaper i metallbearbetning och snickeri har stor erfarenhet av. Jag är f n lärare i teknik vid NTI-gymnasiet i Stockholm.


Utöver min verksamhet som lärare har jag varit intendent vid Tekniska museet i Stockholm i tio år. Där arbetade jag med forskning, föremål, undervisning, byggande av utställningar, konstruktion av pedagogiska interaktiva experiment mm, samt med teknikdidaktik, och var bl a projektledare  för och utvecklare av science centret Teknorama - Teknikhistoriskt kalejdoskop.


Jag har suttit med som expert i Skolverkets arbetsgrupp för framtagande av det breda ämnet Teknik för gymnasiet (GY 2007).


Exempel på tvärvetenskapliga inspirerande kurser som jag utvecklat, genomfört och examinerat:


UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA


 • The Development of Science and Technology in Western Culture
 • Perspektiv på teknik och naturvetenskap
 • Teknik och arbete
 • Människa, teknik och samhälle
 • Innovationshistoria
 • Tekniken, människan och naturen
 • Teknikutveckling och energihistoria
 • Män, kvinnor och teknik
 • Teknik för lägre åldrar (lärarutbildning)

GYMNASIUM


 • Teknikutveckling och företagande
 • Verkstadsteknik - konstruktion
 • Teknik 1

YRKESUTBILDNINGAR


 • Innovations- och miljöhistoria
 • Metallhistoria för musikinstrumentbyggare
 • Polymerhistoria för musikinstrumentbyggare
 • Verkstadsteknikhistoria
 • Teknikhistoria för plåttekniker

"Kursen har givit mig ännu mer än vad jag förväntade mig kunskapsmässigt! Har fått en helt ny förståelse av världen idag."


"Michael Lindgren är en skicklig föreläsare. Jag är enormt imponerad av hans avslappnade och lättsamma stil. Den vill jag ta efter och utveckla. Jag ser honom som en förebild i min kommande yrkesroll som lärare."


"Mycket intressant kurs med en föreläsare som brinner för ämnet och gör det intressant."


"Kursen är otroligt allmänbildande och kul. Deltagarnas varierande ålder och bakgrund gör att olika erfarenheter blandas på ett bra sätt."


"Det var så länge sedan jag läste någon historia över huvud taget. Har verkligen lyckats få en tidsaxel att utgå ifrån. Kan varmt rekommendera kursen."


Copyright © Innovationshistoria 2020

All rights reserved