OM

Innovationshistoria - Michael H Lindgren

Föreläsare - Tekniklärare - Forskare - Författare - Konstruktör - Berättare

Michael H Lindgren, f. 1953, är civilingenjör i maskinkonstruktion och filosofie doktor i teknik och social förändring. Han har varit verksam som museiintendent, med utställningar och föremål som specialitet; som universitetslektor i teknik- och innovationshistoria, samt i teknikdidaktik som tekniklärarutbildare, gymnasielärare. Han har vidare varit projektledare för science centers, och är en uppskattad föreläsare om människan, naturen och tekniken i de långa historiska perspektiven.


Studier i idé-, teknik- och vetenskapshistoria, samt en period som gästforskare på Massachusetts Institute of Technology, MA. USA, har breddat hans kompetens. Det förefaller som om Michael inte kan sluta fortbilda sig i teknikens och naturvetenskapens spännande värld - inte minst i de historiska perspektiven, med människan i fokus.

Med sitt särskilda intresse och kunskaper om praktisk teknik, samt erfarenhet av detektivarbete i arkiv, har Michael i sin verkstad byggt många repliker av tekniska föremål från förr, som medeltidsur, Christopher Polhem- och Leonardo da Vinci-maskiner, samt nytillverkat försvunna delar till bl a 1700-talsteleskop. Han trivs lika bra vid en svarv eller i ett arkiv, som i ett fullsatt klassrum.


1987 publicerades första upplagan av Michaels doktorsavhandling Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz. (andra upplaga: MIT Press 1990). Boken väckte stort internationellt intresse, används som kurslitteratur, och är den första i sitt slag om datorernas  föregångare - mekaniska programstyrda maskiner med minnen och printer - en historia som började 1782. Den första kompletta maskinen byggdes i Stockholm av den unge svensken Edvard i Stockholm, bara 15 år när han började år 1837!


2011 publicerade Michael H Lindgren boken Christopher Polhems Testamente. Berättelsen om ingenjören, entreprenören och teknikpedagogen som ville förändra Sverige - den första riktiga boken om vår störste uppfinnare och entreprenör - på 100 år. Ett "praktverk"!       


                                                                 H. Lindgren

                 

Copyright © Innovationshistoria 2020

All rights reserved